logo
LOGO
Porady logopedy

Czy Twoje dziecko wymaga pomocy logopedycznej?

Zaburzenia mowy mogą odzwierciedlać zaburzenia w rozwoju fizycznym lub psychicznym. Prawidłowy rozwój mowy przebiega etapami, w których występują pewne cechy charakterystyczne dla danego wieku. Dziecko sześcioletnie utrwala jeszcze głoski: sz, ż, cz, dż, r, zaś u siedmiolatka wymowa powinna być już w pełni prawidłowa. W drugiej klasie wszystkie głoski powinny być mówione prawidłowo, czysto, bez zniekształceń, bez zastępowania przez inne głoski.

Podstawowe cele terapii logopedycznej:
 • Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez eliminowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi.
 • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
 • Doskonalenie wymowy i korygowanie wad wymowy.
 • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
 • Rozwijanie umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi w poprawnej formie gramatycznej, płynnie i wyraźnie.
 • Wzbogacanie słownika.
 • Zachęcanie uczniów do twórczej aktywności słownej.

DRODZY RODZICE, PAMIĘTAJCIE:

Wczesne zdiagnozowanie i podjęcie terapii logopedycznej jest warunkiem osiągania sukcesów w szkole, szczególnie w nauce pisania i czytania. Pozwala uniknąć zaburzeń zachowania i przeciwdziała pogłębianiu się wad wymowy.

Jeżeli u Twojego dziecka stwierdzono wadę wymowy, motywuj je do korzystania z zajęć logopedycznych. Ty także powinieneś pomóc córce/synowi pamiętając o tym, że dla pozytywnych efektów terapii bardzo ważne są systematyczne ćwiczenia w domu. Skuteczność terapii ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą! I tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce - terapia przynosi rezultaty.

Wskazówki dla rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną:
 • Bądź w stałym kontakcie z logopedą, aby na bieżąco pozyskać informacje o stanie mowy swojego dziecka.
 • Dopilnuj, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne.
 • Pracuj z dzieckiem w domu poprzez utrwalanie materiału zawartego w zeszycie lub na kserokopiach.
 • Chwal swoje dziecko nawet za minimalne osiągnięcia, co znacznie zmobilizuje je do wysiłku.
 • Chwal i nagradzaj dziecko nie tylko za efekty jego pracy, ile za włożony w nią wysiłek.
 • Spraw, aby praca z dzieckiem była przyjemna dla Was obojga.
 • Ćwiczenia logopedyczne wykonuj z dzieckiem 2 razy dziennie po 10 minut.
 • Ćwiczenia wykonujcie wspólnie przed lustrem.
 • Ćwiczenia utrwalające wymowę wywołanej głoski powtarzajcie każdego dnia (jeśli do utrwalania mamy np. utrwalanie głoski sz na początku wyrazu – powtarzajcie te wyrazy codziennie; jeśli dziecko ma za zadanie ułożyć zdania to układa te zdania każdego dnia, jeśli odpowiedzieć na pytania do tekstu to również powtarza tę czynność codziennie, itp.).
 • Ćwiczenia logopedyczne polegają na powtarzaniu. Jeśli dziecko wykonuje dane ćwiczenie pisemnie, powinno je również powtórzyć każdego dnia ustnie.
 • Jeżeli dziecko ćwicząc z Państwem poprawnie wymawia utrwalaną głoskę, zwracamy mu również uwagę na właściwą jej wymowę poza ćwiczeniami. Dziecko w taki sposób nauczy się kontrolować swoje wypowiedzi.

Copyright © 2019 PSP Sucha Górna. All righrs reserved.
Created by Tomasz Folwarczny.