logo
LOGO
Nauczyciele

Jesteśmy polskojęzycznymi pedagogami, posiadającymi pełne kwalifikacje uprawniające do nauczania i opieki nad dziećmi. Poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach metodycznych sukcesywnie podnosimy swoje umiejętności. W codziennej pracy staramy się wykorzystywać najnowsze koncepcje, metody nauczania i formy aktywności, które gwarantują edukację i wychowanie na najwyższym poziomie. Potrafimy słuchać i uważnie obserwować - tak, aby każdemu z naszych uczniów służyć radą, pomocą i wsparciem.

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

NAUCZYCIEL

NAUCZANY PRZEDMIOT

FUNKCJA

mgr Monika Plášková

język polski

dyrektor szkoły

mgr Renáta Rzymanová

edukacja wczesnoszkolna

zastępca dyrektora szkoły

I STOPIEŃ (kl. 1-5)

mgr Renáta Rzymanová

edukacja wczesnoszkolna

kierownik I stopnia nauczania,
wychowawczyni kl. 1

mgr Ida Bondos

edukacja wczesnoszkolna

wychowawczyni kl. łączonej 2+3

mgr Halina Piętaková

edukacja wczesnoszkolna

wychowawczyni kl. 4,
doradca ds. wychowawczych

mgr Katarzyna Bezecná

edukacja wczesnoszkolna

wychowawczyni kl. 5

II STOPIEŃ (kl. 6-9)

mgr Ewa Folwarczna

geografia, informatyka, wychowanie fizyczne

wychowawczyni kl. 6,
koordynator GDPR,
koordynator ICT

mgr Irena Gregová

język czeski,
wychowanie muzyczne, wychowanie zdrowotne

wychowawczyni kl. 7

mgr Vanda Folwarczná

język polski, historia, przyroda, wychowanie plastyczne

wychowawczyni kl. 8,
koordynator ŠVP,
opiekun samorządu szkolnego

mgr  Ilona Przeczková

matematyka, fizyka

wychowawczyni kl. 9,
koordynator ds. zdrowotnych

mgr Agata Kulová

język angielski

profilaktyk szkolny

mgr Anna Németh

chemia, przyroda

mgr Grażyna Siwková

język rosyjski, przyroda, wychowanie fizyczne,
wychowanie obywatelskie, wychowanie zdrowotne,
zajęcia praktyczne

ASYSTENTKI

Monika Janiszewska

asystent pedagoga - kl. 1

Katarzyna Klimoszek

asystent pedagoga - kl. 5

Iveta Klupová

asystent szkoły

Halina Zubíčková

asystent pedagoga - kl. 6

ŚWIETLICA SZKOLNA (kl. 1-5)

lic. Beata Grzebień

wychowawczyni

RELIGIA

pastor Janusz Kożusznik

religia ewangelicka

ks. mgr Mirosław Kazimierz

religia katolicka

 

Copyright © 2019 PSP Sucha Górna. All righrs reserved.
Created by Tomasz Folwarczny.