logo
LOGO
Podziękowania i życzenia

  • Serdecznie dziękujemy władzom gminy Sucha Górna za wsparcie finansowe i niezmienną przychylność wobec naszej szkoły.

  • Dziękujemy Konsulatowi RP w Ostrawie za wsparcie finansowe i nieodpłatne wypożyczanie szkole wystaw tematycznych.

  • Panu Romanowi Miczce bardzo, bardzo dziękujemy za dar sponsorski, który pomoże naszym uczniom w nauce biologii. Dzięki p. Miczce uczniowie zyskali niezwykle ważną pomoc dydaktyczną - model szkieletu człowieka naturalnej wielkości. Dziękujemy!!!

Copyright © 2019 PSP Sucha Górna. All righrs reserved.
Created by Tomasz Folwarczny.