logo
LOGO
Historia szkoły

Początek szkolnictwa w Suchej Górnej datuje się na rok 1810. W drugiej połowie XIX wieku w miejscowej szkole zaczęto nauczać w języku polskim. Posługiwała się nim wówczas większość mieszkańców, a polskojęzyczna szkoła była jedyną w gminie. W roku 1828 do tzw. czerwonej szkoły (czerwonej z racji koloru fasady) uczęszczało 56 uczniów, w roku 1920 już 630. Mimo że szkoła została rozbudowana, warunki lokalowe nie były dobre. W roku 1930 otwarto nowy, tzw. żółty budynek mieszczący szkołę wydziałową. W czasie drugiej wojny światowej zamieniono ją na siedzibę organizacji niemieckich. Po wojnie szkoła ponownie zaczęła służyć polskim dzieciom, choć od przełomu lat 50. i 60. poczty uczniów zaczęły stopniowo maleć. Najgorsze czasy dla polskiej „podstawówki” w Suchej nastały w połowie lat 90. XX wieku. Odnotowano wówczas największy spadek liczby pobierających naukę. W roku szkolnym 2018/2019 mamy 96 uczniów: 40 na I stopniu nauczania (klasy 1-5), 56 na II stopniu nauczania (klasy 6-9).

Nasza szkoła pracuje w systemie czeskiego szkolnictwa, na podstawie programu dla szkół podstawowych z polskim językiem nauczania. Wszystkie przedmioty wykładane są po polsku, choć oczywiście dba się, by absolwenci znali czeską terminologię i byli przygotowani do dalszej edukacji w czeskich placówkach. Od roku szkolnego 2006/2007 pracujemy na podstawie własnego programu nauczania "Kolorowa szkoła". Wszystkie klasy oraz przedszkole mieszczą się obecnie w jednym budynku, tzw. żółtej szkole. Siedziba przeszła kapitalny remont, w roku 2020 będziemy świętować jubileusz 90-lecia istnienia szkoły w obecnym miejscu.

Copyright © 2019 PSP Sucha Górna. All righrs reserved.
Created by Tomasz Folwarczny.