logo
LOGO
Rada szkoły

Rada szkoły jest społecznym organem szkoły, wspierającym i koordynującym statutową działalność szkoły. Rada jest niezależna od dyrektora i rady pedagogicznej, reprezentuje ogół nauczycieli, rodziców oraz organ prowadzący placówkę.

Skład rady szkoły w roku szkolnym 2022/2023


REPREZENTACJA GMINY SUCHA GÓRNA - ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ:
  1. Ing. Monika Kuchtová
  2. Marek Kriš
REPREZENTACJA RODZICÓW:
  1. MUDr. Otakar Jiravský
  2. Ing. Michał Rzyman
REPREZENTACJA GRONA PEDAGOGICZNEGO:
  1. Mgr. Agata Kulová
  2. mgr Ilona Przeczková

Copyright © 2019 PSP Sucha Górna. All righrs reserved.
Created by Tomasz Folwarczny.