logo
REDIRECT
http://www.pspsuchagorna.cz?menu=galeria_datail&id_galeria=
LOGO
Podziękowania i życzenia

Dziękujemy Konsulatowi RP w Ostrawie za wsparcie finansowe i nieodpłatne wypożyczanie szkole wystaw tematycznych.

Serdecznie dziękujemy władzom gminy Sucha Górna za wsparcie finansowe i przychylność wobec naszej szkoły. Szczególne podziękowania kierujemy do władz gminnych za sfinansowanie naszego wyjazdu do Chorwacji.

Copyright © 2019 PSP Sucha Górna. All righrs reserved.
Created by Tomasz Folwarczny.