Usprawiedliwienie ucznia : 

 
 Szanowni Rodzice!
 Zwracamy Państwu uwagę, że usprawiedliwienie trzeba zapisać również do Dzienniczka ucznia
 i oddać wychowawcy do podpisu (do 5 dni roboczych po powrocie do szkoły).