logo
LOGO
Konkursy

Zgłoś się do konkursu!

XV Ogólnopolskie Biennale rysunku, grafiki warsztatowej i grafiki komputerowej – Niech żyje linia!

Konkurs jest pretekstem do pozyskania pięknych prac graficznych i rysunkowych, będących zapisem wrażliwości i wyobraźni młodych twórców. Dowolność tematyczna daje możliwość wypowiedzi artystycznej o treściach ważnych dla młodych, przez co ukazuje ich próby poznawania świata i odkrywania własnej tożsamości.

Wiek uczestników: od 4 do 25 lat (wyłącznie prace indywidualne, organizatorzy nie przyjmują  prac zbiorowych.


Proponowane techniki realizacji: monotypia, linoryt, gipsoryt, etc., ołówek, węgiel, pastel,  kredka, technika lawowania etc., grafika komputerowa - WYDRUKI
Format: dowolny, ale nie przekraczający wymiaru 50x70cm.

Prace powinny być opisane czytelnie (drukiem) na odwrocie: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna artystycznego, adres pocztowy, e-mail i numer telefonu szkoły lub placówki oświatowej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica - tekst w załączniku regulaminu.

Prace na konkurs należy nadsyłać w terminie do 3 maja 2019r. na adres:

Konkurs jest pretekstem do pozyskania pięknych prac graficznych i rysunkowych, będących zapisem wrażliwości i wyobraźni młodych twórców. Dowolność tematyczna daje możliwość wypowiedzi artystycznej o treściach ważnych dla młodych, przez co ukazuje ich próby poznawania świata i odkrywania własnej tożsamości.

Wiek uczestników: od 4 do 25 lat (wyłącznie prace indywidualne, organizatorzy nie przyjmują  prac zbiorowych.

Proponowane techniki realizacji: monotypia, linoryt, gipsoryt, etc., ołówek, węgiel, pastel,  kredka, technika lawowania etc., grafika komputerowa - WYDRUKI
Format: dowolny, ale nie przekraczający wymiaru 50x70cm.

Prace powinny być opisane czytelnie (drukiem) na odwrocie: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna artystycznego, adres pocztowy, e-mail i numer telefonu szkoły lub placówki oświatowej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica - tekst w załączniku regulaminu.

Prace na konkurs należy nadsyłać w terminie do 3 maja 2019r. na adres:

MDK „Śródmieście“, 50 – 208 Wrocław, ul. Dubois 5
tel. (71) 798 67 44;
email: mdkwrsr@wp.pl;
www.mdksrodmiescie.wroc.pl


Uwaga!
Uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o informację do dyrekcji szkoły (w
arunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie przez szkołę opłaty wpisowej).

Copyright © 2019 PSP Sucha Górna. All righrs reserved.
Created by Tomasz Folwarczny.